Kickinsite
Image default
Aanbiedingen

Principeverzoek indienen

Als u plannen heeft om iets te gaan bouwen, moet daar meestal een (bouw)vergunning voor worden aangevraagd. U kunt in zo’n geval eerst een principeverzoek indienen. In veel gevallen is een principeverzoek een mooi middel om meer inzicht te krijgen in de bereidwilligheid van de gemeente om medewerking aan uw plannen te verlenen. Klement kan voor u een principeverzoek opstellen.

Waarom een principeverzoek?

Het voordeel van een principeverzoek is dat u geen bouwplan of aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan tot in detail hoeft uit te werken. Daarbij bespaart u kosten, wanneer uw plan toch geen goedkeuring zal krijgen van het College. Een principeverzoek biedt bovendien de mogelijkheid om in overleg met de gemeente uw plan in overeenstemming te brengen. U kunt uw verzoek dus wijzigen in samenspraak met de gemeente om toch tot goedkeuring te kunnen komen.

Vervolg principeverzoek

Wanneer de gemeente uw principeverzoek heeft afgewezen of onder voorwaarden heeft goedgekeurd, is het nuttig om met de gemeente in gesprek te gaan en om een nadere toelichting te vragen. Ook al heeft u een negatief principebesluit ontvangen, in sommige gevallen is de gemeente met een paar aanpassingen van uw plan wel bereid om de vergunning te verlenen. Bij een principeverzoek dat onder voorwaarden is goedgekeurd kan het ook verstandig zijn om met de gemeente in gesprek te gaan om een en ander te verduidelijken.

Bij het principeverzoek hoort een informele procedure, waarbij het vooral aankomt op het overleg met de gemeente. Erfgoedmakelaar Klement² heeft veel ervaring met het opmaken van principeverzoeken. Bekijk hun site voor meer informatie omtrent dit proces.

https://klement-rentmeesters.nl/principeverzoek/