Kickinsite
Image default
Dienstverlening

Leer over 3 voordelen van duurzaam bouwen

Duurzame gebouwen bestaan uit acties die gericht zijn op een zo gering mogelijke impact op het milieu en een aantrekkelijk economisch rendement. Het zoeken naar materiaal efficiëntie en afval minimalisatie is dus van fundamenteel belang bij de uitvoering van een duurzaam bouwproject.

Binnen de techniek en de architectuur zijn er verschillende technieken die gebouwen duurzamer maken. De uitvoering van de werkzaamheden wordt zodanig uitgevoerd dat de gebruikte materialen worden geselecteerd op basis van duurzame eigenschappen. Zij zijn: grondstoffen van recycleerbare en hernieuwbare oorsprong (herbebossingshout, plastic en recycleerbaar beton, enz.), laag water- en energieverbruik, product certificering en, duurzaamheid, en vooral een minimale afvalproductie.

 

De belangrijkste voordelen van duurzaam bouwen zijn:

 

Het comfort van een duurzame constructie

De bouw is gepland voor het lokale klimaat. Zo is er voldoende ventilatie in overeenstemming met de indeling van de projectonderdelen: positie van de ramen, nabijheid van de vegetatie, aanwezigheid van groendaken, enz. Daarnaast maakt ook het gebruik van natuurlijk licht deel uit van dit soort projecten. Thermisch-akoestisch comfort en verlichting zijn dus belangrijke voorwaarden voor duurzaam bouwen en zorgen voor het welzijn van de bewoners.

 

Economisch rendement

Door gebruik te maken van het beste beheer van natuurlijke hulpbronnen wordt duurzaam bouwen ook gedifferentieerd door het financiële rendement op de volgende aspecten:

 

Energie: De vraag naar airconditioning en licht wordt geminimaliseerd door het bovengenoemde thermische comfort en het gebruik van natuurlijk licht. De installatie van fotovoltaïsche panelen levert op korte termijn financieel rendement op, wat in combinatie met de keuze voor apparaten met een laag energieverbruik een grote financiële besparing oplevert.

 

Water: Door de implementatie van regenwateropvangsystemen, of het hergebruik van waswater, bijvoorbeeld voor minder nobele doeleinden (lozing, irrigatie), is het mogelijk om tot 50% van de waterfactuur te besparen, wat ook financieel rendement oplevert in een korte tijd.

 

Esthetiek

Duurzaamheid in een gebouw is direct gerelateerd aan de schoonheid ervan. Hiervoor is er een planning van het landschap en de ontwerpelementen. Op dit moment zijn er verschillende duurzame materialen, zoals onder andere plastic hout en ecologische tegels, die uw omgeving kunnen transformeren en dus comfort met esthetiek en duurzaamheid kunnen brengen!

 

Conclusie

Naast de genoemde voordelen kan duurzaam bouwen nog andere voordelen hebben, afhankelijk van de behoefte in kwestie. Alternatieven zoals compostering, stadstuinen en het beheer van recycleerbaar afval maken ook deel uit van dit soort ondernemingen.

 

Zelfs als het terrein niet als een duurzame constructie is gepland, is het mogelijk om het aan te passen voor meer duurzaamheid, wat grote verbeteringen oplevert.