Kickinsite
Image default
Dienstverlening

outplacement

Outplacement of re-integratie is een hot item; slechte ervaringen met reïntegratiebedrijven zijn dat helaas ook. Maar er is een alternatief. Re-integratiebureau Werkcontact  heeft een project ontwikkeld waarin mensen vanuit een re-integratietraject werkervaring gaan opdoen in het bedrijf of de baan van hun dromen. Ze worden hierbij intensief begeleid door een professionele jobcoach. En dit keer draait alles om hen.

Stel je toch eens voor dat je een half jaar mag doen wat je altijd al wilde: dolfijntrainer zijn, met een band mee op tour of werken op de redactie van een tijdschrift. Of misschien zijn er bedrijven die tot je verbeelding spreken: de Efteling, het Krasnapolsky Hotel of zelfs het Rijksmuseum. Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden. Bij Werkcontact mag de deelnemer het zelf zeggen en gaan we er samen voor zorgen dat zijn/haar droom in vervulling gaat.

Van de ervaringen van deelnemers en deelnemende bedrijven, wordt een film-productie gemaakt. Op deze manier laten we zien wat re-integratiekandidaten kunnen, wat organisaties kunnen doen en we geven veel informatie over uitkeringen en werk.

Een promocommissie, bestaande uit bekende Nederlanders en hoge piefen, ondersteunt dit landelijke project in woord en daad. Hierdoor gaan we ook echt met die bedrijven in zee waar onze deelnemers van dromen.

Spoor 2 re-integratie

We richten ons bij re-integratie tweede spoor (spoor 2 re-integratie) met name op mensen die willen ontdekken wie je nu werkelijk bent, wat nu echt bij je past en wat je nu werkelijk wil. inspiratie.

Het opnieuw maken tot een goed functionerende eenheid’ is het doel waar Werkcontact zich op richt. De eenheid tussen mens en werk; tussen kwaliteiten en uitingsvormen staat centraal. Het uitgangspunt ben jij met jouw specifieke wensen, kwaliteiten en valkuilen.

Heroriëntatie, begeleiding en bemiddeling is de basis van de begeleiding. Jij staat centraal, met jouw wensen en behoeften. De dienstverlening van Werkcontact is altijd doelgericht en toekomstgericht. Er wordt niet doelloos gegraven in het verleden, maar innerlijke belemmeringen, emoties en gevoel spelen wel een rol bij het leren oplossen van problemen en het ontdekken van nieuwe manieren om met situaties om te gaan. De coach stuurt niet, maar loopt mee op jouw ontdekkingstocht, gebruik makend van de kennis, inzichten en mogelijkheden die jij in je hebt. Tijdens de coaching gebruiken we vooraf besproken methodieken. Ook als het gaat om outplacement, coaching of paardencoaching (coaching met behulp van paarden).


Zelfs coaching met paarden ofwel paardencoaching kan worden ingezet bij Werkcontact

https://www.outplacementverzekering.nl